Marketing

Meranie výkonu e-shopu pomocou kľúčových metrík

Webová stránka elektronického obchodu môže generovať obrovské množstvo dát a orientácia v nich je mnohokrát neľahká. Našim klientom vždy odporúčame zamerať sa na niekoľko základných metrík na posúdenie výkonnosti elektronického obchodu.


Kľúčové metriky sú:


- Návštevnosť web stránky (Používatelia, Videnia)
- Tržby
- Transakcie (počet objednávok)
- Miera konverzie elektronického obchodu (transakcie cez relácie)
- AOV / priemerná hodnota objednávky (výnosy z transakcií)
- CAC / Náklady na získanie zákazníka

Návštevnosť web stránky

Prečo je to dôležité:
Objem návštevnosti webovej stránky je jej záchranná línia. Bez nových používateľov predaj elektronického obchodu nemôže rásť. V službe Google Analytics môžete sledovať počet relácií (to, čo spoločnosť Google definuje ako obdobie, počas ktorého sa používateľ aktívne angažuje na webových stránkach), počet používateľov a počet zobrazení stránky.

Tržby

Prečo je to dôležité:
Cieľom firmy elektronického obchodu je predaj. Sledovanie príjmov webových stránok vám dáva kľúčové číslo. Pamätajte si, že ide o číslo najvyššej úrovne, takže vám nehovorí nič o vašom zisku, ale je to číslo, ktoré signalizuje rozsah a objem podnikania.

Transakcie

Prečo je to dôležité:
Transakcie signalizujú silu výkonu elektronického obchodu a hovoria, koľko ľudí prichádzajúcich na webovú stránku skutočne zadáva objednávky. Na príjmy a transakcie sa musíte pozrieť, najmä ak máte širokú škálu produktov v rôznych cenových kategóriách.
Pokračovanie blogu je dostupné len pre našich klientov.