Cieľom bolo vytvorenie modernej a reprezentatívnej web stránky pre novú sieť predajní s domácimi potravinami.

  • Webová stránka s responzívnym dizajnom a SEO
  • Technológia HTML, CSS, PHP & Photoshop
  • Rok vytvorenia 2018