Redizajn web stránky pre cukráreň. Cieľom redizajnu bolo zachovať niektoré pôvodné prvky a prispôsobiť web pre mobil a tablet.

  • Webová stránka s responzívnym dizajnom a SEO
  • Technológia HTML, CSS, PHP & Photoshop
  • Rok vytvorenia 2018